Over inbound marketing

Er ontwikkelt zich een gemeenschappelijk bewustzijn dat we onderdeel zijn van een wereld waarin beleving en emotie centraal staan en ratio ondergeschikt is. Het betekent dat we steeds meer erkennen dat we beslissen op basis van ons gevoel in plaats van, zoals we altijd gedacht en geleerd hebben, ons verstand. We verkeren in een belevingseconomie.

Dit uitgangspunt betekent voor de marketing een enorme verandering. Aan de P’s werd lange tijd veel waarde toegekend. Die waarde neemt af. Wij zijn ervan overtuigd dat de B’s de toekomst hebben:

Bewustwording
Bewustzijn
Branding
Beleving

Inbound marketing is marketing die hierop is gebaseerd. Het is marketing van binnenuit, op basis van authenticiteit; open en oprecht, en faciliterend in het keuze- en aankoopproces. Niet mooier voordoen, maar beter; duidelijker. Niet opdringen, maar helpen. Met heldere en oprechte informatie, op het moment dat een individu het zoekt.